Rolovací průmyslová vrata Hormann
Rolovací průmyslová vrata Hormann

Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann jsou v důsledku své geniálně jednoduché
konstrukce s jen malým počtem komponentů mimořádně hospodárná.
Jsou to uzávěry, které se stále osvědčují v každodenním provozu.
Barevné odstíny rolovacích vratMontáž rolovacích vrat

 

Tepelná izolaceTepelná izolace                                                                                   Zatížení větrem
Vysokou stabilitu zajišťují v závislosti na typu vrat                        Kombinace minimalizovaných tepelných mostů a
koncovky s větrnými háky, ohybově tuhé koncové                         jemně porézní polyuretanové pěnové výplně zajišťuje
profi ly a volitelně WPS®.                                                                   u všech dvoustěnných vratových profilů dobrou
                                                                                                                tepelnou izolaci.

Zvuková izolace
Plášť a těsnící technika okolo celých
vrat snižuje zvukové vlivy zvenku i zevnitř.